Over Mij

Curriculum Vitae

Personalia


Paul Strengers, geboren in 1947 te Laren (NH)

Opleiding


Gymnasium R.K. Lyceum voor ’t Gooi te Hilversum (1968)

Dienstplicht Koninklijke Landmacht (1969)

Doctoraal examen Nederlands Recht, Rijksuniversiteit Groningen (1975)

Afstudeerrichtingen: Privaat- en Sociaal-economisch recht

Postdoctoraal examen Institut Européen des Hautes Études Internationales te Nice (1976)

Loopbaan


juni 2010 – heden

Gevestigd als Strengers Advocatuur te Hoogland, gemeente Amersfoort

In het bijzonder gericht op het voorkomen en het helpen oplossen van problemen op het gebied van arbeidsverhoudingen, bank-en verzekeringsrelaties, bouwzaken, erfeniskwesties, incasso’s, koopcontracten en woon- en bedrijfshuisvesting.

mei 2006 – juni 2010

Bestuurlijke en juridische advieswerkzaamheden, zowel in de private als de publieke sector

januari 2004 – april 2006

Wethouder Gemeente Amersfoort.
Portefeuilles: Ruimtelijke ordening, Recreatie en Toerisme

Januari 1999 – januari 2004

Gevestigd als Strengers Advocatenkantoor te Amersfoort.

Vakgebieden:
Contractenrecht: in het bijzonder arbeids -, huur -, koop -, aannemings – en aanbestedingsrecht
Zakenrecht: recht met betrekking tot vastgoed, zoals eigendom en afgeleide rechten (hypotheekrecht, gebruiks- en genotsrechten)
Bestuursrecht, Insolventierecht en Ondernemingsrecht
Burgerlijk – en bestuursprocesrecht.


Tevens belast met het opleiden van stagiaires en het begeleiden van medewerkers.

1997 - 1999

Na fusie: compagnon bij Bosselaar & Strengers Advocaten te Utrecht (omvang circa 20 advocaten en 15 ondersteunende personeelsleden).
Naast het uitoefenen van de advocatuur, verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, waaronder begrepen, het personeelsbeleid, automatisering, bibliotheek en facilitaire aangelegenheden.

november 1980 - januari 1997

Compagnon bij Strengers Advocaten te Utrecht, vestiging Amersfoort.

Verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, evenals hierboven beschreven.

januari 1977 - november 1980

Advocaat stagiaire / medewerker op het toenmalige Advocatenkantoor Pot (thans: Pot Jonker Seunke Advocaten) te Haarlem.

Juridische nevenactiviteiten


2008 – heden

Voorzitter klachtencommissie van de Amfors groep te Amersfoort               (voorheen: de Sociale Werkvoorziening)

1998 - 2004

Docent Civiel- / Bestuursprocesrecht aan doctoraal studenten van de juridische faculteit Utrecht,  voor het Juridisch PAO Utrecht en de Voortgezette Stagiaire Opleiding (VSO) van de Nederlandse Orde van Advocaten.
       
1993 - 1995

Lid van de commissie, genoemd de ‘Gemengde Commissie’, ofwel de ‘Commissie Punt’, bestaande uit vertegenwoordigers van de rechterlijke macht en de advocatuur ter advisering van de Minister van Justitie over de herziening van het procesrecht, welk advies heeft geleid tot de invoering van het nieuwe wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering met ingang van 1 januari 2002.

1985 - 1995

Bestuurslid, secretaris, Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, onder meer belast met de organisatie van het Eighth World Conference on Procedural Law: Justice and Efficiency te Utrecht (1987).

Maatschappelijke nevenactiviteiten


april 2008 – heden

Voorzitter van de Stichting Dias Latinos, dans- en muziekfestival te Amersfoort.

april 2002 –2004

Voorzitter van de fractie van de VVD van de gemeenteraad te Amersfoort.

1990 - 1996

Bestuurslid Sociëteit Amicitia te Amersfoort, in welke periode de onderhandelingen met de gemeente Amersfoort zijn gevoerd over de verhuizing van de locatie en de verhuizing van de Sociëteit heeft plaatsgevonden.

1986 - 2001

Bestuurslid Stichting Burgerweeshuis te Amersfoort.

1982 – 1988

Bestuurslid Woningbouwcorporatie Goed Wonen te Amersfoort, in welke periode de fusie met Woningbouwvereniging Bonifacius (thans Woningbouwvereniging Portaal) tot stand is gekomen. Kern: reorganisatie- en fusieactiviteiten.


Mr P.M. Strengers

Contactgegevens

Adres: Coelhorsterweg 13
3828 PA Hoogland
Telefoon: +31(0)33 - 480 13 40
Fax: +31(0)33 - 480 13 40
Mobiel: 06 52 37 30 75
E-mail: info@strengersadvocatuur.nl